14 câu chất vấn chờ Thủ tướng

Các câu hỏi tập trung vào chủ đề như bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ chức chính phủ, vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, quản lý trái phiếu Chính phủ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment