14.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Theo Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long - đơn vị quản lý dự án, các cơ quan thẩm quyền đã chấp thuận giao cho nhà đầu tư BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment