13 tuổi xao động với bạn cùng giới

Cháu năm nay 13 tuổi, hồi tiểu học đã ngượng khi vào nhà vệ sinh nam hoặc thấy con trai cởi trần. Thấy bạn cùng giới cởi trần, cháu có cảm giác xao động rất khó tả. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment