11 tiện ích lạ của Google

1. Sound Search for Google Play - nghe giai điệu, đoán tên bài hát. Có sẵn trên kho ứng dụng của Google, Sound Search là một phần mềm nhận diện bài hát tương tự Shazam, cho phép người dùng biết tên bài hát thông qua giai điệu. Sau khi truy xuất kết... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment