10 ngày tìm kiếm hai máy bay Su-22 gặp nạn trên biển

Họ làm việc bất chấp ngày đêm, bắt đầu từ 5h sáng ngày trước đến 1h sáng hôm sau trong 10 ngày liên tục đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment