10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020

Đứng đầu danh sách, theo dự báo của IMF, là Maucau (Trung Quốc), Qatar và Luxembourg. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment