10 dự án không gian tốn kém nhất trong lịch sử

1. Chương trình tàu con thoi của NASA – 196 tỷ USD Chương trình tàu con thoi được hình thành từ năm 1972 với 135 sứ mệnh, trong đó có 6 tàu con thoi được trưng dụng.  Hai tàu con thoi mang tên... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment