10 cuộc thi với giải thưởng kỳ quặc trên thế giới

1. Thi ăn pizza khổng lồ tại Barlo's Pizza, Indiana, Mỹ Nội dung của thử thách là khách phải ăn hết chiếc pizza có đường kính 76 cm trong 1 giờ. Nếu hoàn thành, số tiền thưởng người chơi nhận được là 300... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment